ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Wim Meeussen BVBA aangegane overeenkomsten voor zover van de voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Van het in deze verkoopsvoorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Wim Meeussen BVBA behoudt zich het recht deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Ondernemingsgegevens:

Wim Meeussen BVBA
Wijngaardstraat 11
2000 Antwerpen (België)
info@wimmeeussen.be
Tel +32 (0) 3 232 19 13
www.wimmeeussen.be
BTW BE 0474 748 979
RPR Antwerpen

1. Auteursrechtelijke bescherming
Wim Meeussen brengt onder eigen naam een kwaliteitsvolle collectie juwelen uit. Alle juwelen onder naam van Wim Meeussen vervaardigd zijn beschermd door nationale en internationale wetten ( zoals intellectuele rechten) en behoren Wim Meeussen BVBA toe. Het is verboden de naam Wim Meeussen en/of onder naam Wim Meeussen vervaardigde sieraden te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of door te verkopen. 

2. Vergissingen en verschrijvingen
De informatie, afbeeldingen en prijzen weergegeven op de website met betrekking tot de kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Wim Meeussen BVBA kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele verschrijvingen, vergissingen en/of onjuiste informatie op de website. 

3. Omruilingen
Enkel juwelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzigingen, garantiebewijs en aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen, en omgeruild worden voor een product van dezelfde waarde of mits oplegging door de klant van een hogere waarde, of omgeruild worden voor een cadeaubon van de aankoopwaarde van het product. Teruggenomen producten kunnen nooit voor gelden worden omgeruild.

4. Privacy
Wim Meeussen BVBA respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Wim Meeussen BVBA gebruikt de verzamelde gegevens om zijn klanten de volgende diensten te leveren:

“Als u uw mailadres achterlaat wordt u opgenomen in de mailinglijst voor onze nieuwsbrief. Deze wordt ongeveer 8 keer per jaar verstuurd.”

Wim Meeussen BVBA zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

5. Gebruik van Google Analytics en Cookies
Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om het surfgedrag van de gebruikers op onze website te analyseren.

Onze website maakt gebruik van de diensten van Doubleclick. Deze analyseren uw surfgedrag op deze website en het internet in het algemeen, en bieden u op basis daarvan advertenties aan op andere sites op het internet. Voor deze dienst wordt ook gebruik gemaakt van "cookies".

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren of verwijderen van uw computer.

6. Btw-vrije aankoop
Wim Meeussen BVBA biedt klanten de mogelijkheid aan om juwelen btw-vrij aan te kopen. Bij een btw-vrije aankoop betalen klanten de Belgische BTW (21%) bij aankoop van het juweel. Deze BTW wordt terugbetaald wanneer het juweel wordt ge-exporteert naar een land buiten de EU.

Bij controle door de douane van een exporterende Europese luchthaven heeft u volgende nodig:

1. Het aangekochte product + aankoopfactuur van dit product:
De aankoopfactuur moet door de douane in de Europese exporterende luchthaven worden  afgestempeld, opdat de BTW bij Wim Meeussen Goudsmederij kan worden teruggevorderd.

2. Paspoort:
De klant moet in het bezit zijn van een paspoort waaruit blijkt dat de persoon een niet EU-resident is.

3. Een vliegtuigticket:
De klant moet in het bezit zijn van een vliegtuigticket waaruit blijkt dat de persoon de EU zal verlaten.

De export moet binnen de 3 maanden na aankoop/factuurdatum gebeuren.

De BTW-terugbetaling wordt door Wim Meeussen BVBA pas uitgevoerd na ontvangst van het aankoopfactuur (met vermelding van het aangekochte product), dat door de douane in de Europese exporterende luchthaven is afgestempeld.

Het teruggezonden afgestempelde factuur moet uiterlijk 2 maanden na afstempeling door Wim Meeussen BVBA ontvangen zijn.

Terugbetaling kan enkel worden doorgevoerd indien Wim Meeussen BVBA duidelijk het rekeningnummer IBAN én BIC of SWIFT-code van de klant heeft ontvangen.

De terugbetaling wordt volgens de wettelijke Europese regels, bepaald door de Belgische Kamer van Koophandel (Artikel 8, 4° van het koninklijk besluit nr. 18 bepaalt dat de verkoper de echtheid van de uitvoer moet aantonen aan de hand van een exemplaar van de factuur of van een als zodanig geldend stuk bekleed met het visum van het douanekantoor van uitgang uit de Gemeenschap). Deze regels bevestigen dat de factuur van het aangekochte product  voldoende is voor controle bij de douane. Volgens de Belgische en Europese wetgeving is geen enkel ander document noodzakelijk.

Wim Meeussen BVBA is niet aansprakelijk voor zaken die klanten ervan zouden verhinderen het recht op BTW-vrije aankopen uit te voeren.

(Bv. sluiting van het douanekantoor waardoor geen stempel bemachtigd kan worden, verlies van het afgestempelde factuur per post door de klant, ontvangst van foutief rekeningnummer door de klant, … )

Tenzij Wim Meeussen BVBA daartoe verplicht is, zijn alle import-en exportheffingen of andere lokale taksen voor rekening van de klant.

7. Certificaten
Wim Meeussen BVBA verwerkt enkel hoogwaardige materialen en diamanten in juwelen. De klant ontvangt bij elke aankoop een huiscertificaat dat de kwaliteiten van het aangekochte juweel omschrijft. 

De klant ontvangt bij elk juweel met een diamant gelijk aan of groter dan 1.0ct een certificaat van een erkend laboratorium dat de 4C’s van deze diamant beschrijft. 

8. Garantie
Alle juwelen worden tijdens het productieproces manueel vervaardigd en gecontroleerd door professionelen met jarenlange ervaring. Daarbovenop worden alle juwelen nogmaals onderworpen aan een kwaliteitscontrole, vlak voor aflevering aan de klant.

Om beroep te doen op garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking te bewaren. Garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet-naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Garantie is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 12 maanden volgend op de datum van aankoop, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Garantie is niet overdraagbaar.

9. Klachten
Wim Meeussen BVBA vraagt klanten uitdrukkelijk om de aangekochte producten onmiddellijk bij ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Klachten van de klant die betrekking zouden hebben op gebreken van het product, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de klant meteen bij oplevering kenbaar gemaakt worden.

In geval een klacht niet naar de tevredenheid van de klant wordt afgehandeld, heeft de klant toegang tot Belmed, de bemiddelingsdienst van FOD Economie, die het dossier zal onderzoeken en bemiddelen tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing.

Via het online platform Belmed kunnen geschillen tussen consumenten en handelaars en tussen handelaars onderling buiten de rechtbank en langs het internet geregeld worden door tussenkomst van een onafhankelijke bemiddelaar. De raadpleging van het platform is gratis. De eventuele kostprijs van bemiddeling via Belmed hangt af van de betrokken bemiddelingsinstantie. Zelfs betalend blijft een bemiddeling vaak goedkoper dan een rechtszaak!

10. Vragen, klachten of opmerkingen
Voor vragen, klachten of opmerkingen i.v.m. de algemene voorwaarden van Wim Meeussen BVBA kan u contact opnemen via:

e-mail: info@wimmeeussen.be
telefoon: +32 (0) 3 232 19 13  (Wo-do-vr-za van 11u tot 18u)
post: Wim Meeussen BVBA, Wijngaardstraat 11, 2000 Antwerpen, België

©2018 Wim Meeussen Goudsmid & JuwelenProduct infoWebdesign Antwerpen - Koen Michielsen