Tax Free aankopen

Wim Meeussen Goudsmederij biedt klanten de mogelijkheid aan om juwelen btw-vrij aan te kopen. Bij een btw-vrije aankoop betalen klanten de Belgische BTW (21%) bij aankoop van het juweel. Deze BTW wordt terugbetaald wanneer het juweel wordt geëxporteerd naar een land buiten de EU.

Bij controle door de douane van een exporterende Europese luchthaven heeft u volgende nodig:

  1. Het aangekochte product + aankoopfactuur van dit product: De aankoopfactuur moet door de douane in de Europese exporterende luchthaven worden afgestempeld, opdat de BTW bij Wim Meeussen Goudsmederij kan worden teruggevorderd.
  2. Paspoort: De klant moet in het bezit zijn van een paspoort waaruit blijkt dat de persoon een niet EU-resident is.
  3. Een vliegtuigticket: De klant moet in het bezit zijn van een vliegtuigticket waaruit blijkt dat de persoon de EU zal verlaten.

De export moet binnen de 3 maanden na aankoop/factuurdatum gebeuren.De BTW-terugbetaling wordt door Wim Meeussen Goudsmederij pas uitgevoerd na ontvangst van het aankoopfactuur (met vermelding van het aangekochte product), dat door de douane in de Europese exporterende luchthaven is afgestempeld.

Het teruggezonden afgestempelde factuur moet uiterlijk 2 maanden na afstempeling door Wim Meeussen Goudsmederij ontvangen zijn. De terugbetaling wordt volgens de wettelijke Europese regels, bepaald door de Belgische Kamer van Koophandel (Artikel 8, 4° van het koninklijk besluit nr. 18 bepaalt dat de verkoper de echtheid van de uitvoer moet aantonen aan de hand van een exemplaar van de factuur of van een als zodanig geldend stuk bekleed met het visum van het douanekantoor van uitgang uit de Gemeenschap). Deze regels bevestigen dat de factuur van het aangekochte product voldoende is voor controle bij de douane. Volgens de Belgische en Europese wetgeving is geen enkel ander document noodzakelijk.

Wim Meeussen Goudsmederij is niet aansprakelijk voor zaken die klanten ervan zouden verhinderen het recht op BTW-vrije aankopen uit te voeren.(Bv. sluiting van het douanekantoor waardoor geen stempel bemachtigd kan worden, verlies van het afgestempelde factuur per post door de klant, ontvangst van foutief rekeningnummer door de klant, … ) Tenzij Wim Meeussen Goudsmederij daartoe verplicht is, zijn alle import-en exportheffingen of andere lokale taksen voor rekening van de klant.

©2018 Wim Meeussen Goudsmid & JuwelenProduct infoWebdesign Antwerpen - Koen Michielsen